Elektromobilita v osobní dopravě

Příčiny změny klimatu jsou předmětem sporů. To co je nesporné je fakt, že k oteplování Země dochází. Ať už činnost člověka má na tyto změny větší či menší vliv, tak díky spotřebě fosilních paliv vzniká velké množství skleníkových plynů.  Osobní automobily se podílejí z 60 procent na celkových emisích vytvořených dopravou. V Evropské Unii se veškerá doprava podílí přibližně 30 procenty na tvorbě všech emisí CO2.  To už samo o sobě je dobrým důvodem hledat cesty pro snížení emisí v osobní dopravě.  Vedle zvyšování účinnosti spalovacích motorů se hledají alternativní pohonné jednotky. Nejvíce protěžovanou se stává elektromotor.
                                             
auto se nabíjí 
                                                            Auta na elektrický pohon
       Elektrická auta nejsou žádnou novinkou. První se začaly vyrábět již v první polovině 19 století, ale jejich vývoj ukončil nástup aut se spalovacím motorem. Moderní elektrické motory využívají nové technologie. Předně využívají lithium-iontové baterie. Jsou méně poruchová než složitější spalovací motory a přitom nabízí dostatek výkonu. Evropské státy se snaží více či méně podporovat elektromobilitu. V ČR například elektroauta nepotřebují dálniční známku, nebo mohou parkovat ve městech bez omezení v rezidenčních zónách.  Přesto zůstává otázkou, zda se nestanou slepou větví vývoje, tak jako se to stalo v 19 století. Registrací  elektroaut  přibývá, ale stále tvoří jen necelé dvě procenta všech nově registrovaných aut.  To co případným zákazníkům vadí je nízká dojezdnost dlouhá doba nabíjení, vyšší pořizovací cena. A to nejsou všechna úskalí, která by bylo třeba překonat před úspěšným rozšířením aut na elektrický pohon. Prozatím se zdá, že dávají největší smysl jen jako městská auta, kde tolik nevadí nízká dojezdnost.
                     
                                                               
 
 
                                                                             Hybrid
       Auta s hybridním pohonem kombinují výhody spalovacího motoru s elektrickým. V současnosti se řadí mezi neúspěšnější řešení při snižování emisí CO2 v dopravě. Pokud splňují emisní limit, tak získávají podobné výhody, jako auta na čistě elektrický pohon. To u nás znamená bezplatný průjezd dálnicí, nebo parkování ve městě na rezidenčních místech. Moderní plug-in hybridy využívají elektrický pohon při průjezdu městem a spalovací motor pracuje až pro vzdálenější přepravu mimo města.
 doprava na dálnici
                                                             Motorky s elektrickým pohonem.
      Dalším využitím elektromotorů v osobní dopravě jsou motorky. Mají nižší hmotnost a podobnou dojezdnost jako motorky se spalovacím motorem. Maximální výkon pohonné jednotky je k dispozici po celou dobu jízdy. Hladkost akcelerace a monstrózní, zrychlení může jezdcům nabídnout zajímavou alternativu ke klasické motorce. Ne náhodou je nejrychlejší motorka na světě s elektrickým pohonem. Pro pravidelné jezdění do práce, nebo na krátké vzdálenosti se jedná o zajímavou alternativu, která může poskytnout dostatek zábavy a využití.  Při delších výletech se projeví společná slabina všech dopravních prostředků na elektrický pohon. Potřeba delšího času pro nabíjení a nedostatek tankovacích stanic oproti spalovacím motorům. To je stále největším handicapem pro větší rozšíření elektrických pohonů v osobní dopravě. Budoucí úspěch elektromobility bude do značné míry záviset na vyřešení tohoto problému.